Angående medlemskap:
Teckna ditt medlemsskap på matchi.se

 
 


Ordförande:

Lars Bengtsson: tel 070-5945847

Vice ordförande:
Fredric Bengtsson

Kassör:
Kajsa Rutgersson

Sekreterare:
Annika Friberg

Ledamöter:

Kai Christensen: tel  042-34 25 75 070-3971854

Ola Broman: tel  070-3884927

Ludwig Axelsson 072-307 35 33

Göran Henrysson